Skillnad på folk och folk – referat och reflektioner kring svenska biståndspolitiken

Idag var det debatt om regeringens nya biståndspolitiska plattform i riksdagen.

Här ger jag lite referat samt reflektion kring det som sades i debatten och som berör området Västbanken-Gaza.

Palestinska palats
Palestinska palats

Palestinska myndigheten kom på tal när resultatlöst bistånd med uppenbara brister nämndes i anförande från Julia Kronlid (SD) gällande regeringens biståndsplattform. Kronlid uttryckte att hon ville att allt bistånd skulle vara resultatbaserat. Regeringen har också försiktigt velat föra in en sådan syn på biståndet i vissa sammanhang.

Ett resultatbaserat bistånd skulle kunna diskvalificera biståndet till den Palestinska myndigheten, eftersom regeringens mål om demokratisering och fredsbyggande aldrig uppnås med rådande politik. Sveriges bistånd får ju snarare motsatt effekt, enligt de artiklar jag skrivit i ämnet tidigare. Sveriges biståndspolitik i Västbanken-Gaza är ett Sisyfosarbete. Detta evigt resultatlösa bistånd, som inte lyckats bidra till någon fred, betalar du och jag  genom skatten. Judar i Israel i sin tur får betala med sina liv, då Sverige med biståndspengar stödjer en myndighet som glorifierar terrorism, sprider antisemitism och avlönar terrorister.

Biståndsminister Hillevi Engström (M) gav besked om att hon tycker att det är rimligt att vara i färre länder, i de mest fattiga och utsatta länderna. I biståndsplattformen så står det, att man har kommit till slutsatsen, att bistånd ska  riktas till människor, som lever i fattigdom eller förtryck i fattiga länder. Hon gav dock inget klart svar på om biståndet till Västbanken-Gaza ska minska eller försvinna helt när Hans Linde (V) ställde frågan om vilka projekt som skall fasas ut i vad Linde beskrev som medelinkomstländer. Linde valde att särskilt nämna ”Palestina” *. Ett medelinkomstland är enligt Nationalencyklopedin ”land som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita mellan 1 036 och 12 615 US dollar (2012). Begreppet är skapat av Världsbanken och bygger på deras beräkningar av BNI per capita. Det ingår i en klassificering av länder i antingen låg-, medel- eller höginkomstland.”

Enligt Världsbanken räknas Västbanken-Gaza in i gruppen lägre medelinkomstländer. Till denna grupp hör bland annat Egypten, flera europeiska, nordafrikanska och sydamerikanska länder. Dock skiljer det enormt i antal satsningar och antalet kronor, som satsas på Västbanken-Gaza och andra i kategorin medelinkomstländer.Västbanken-Gaza får bistånd i storleksordningen som låginkomstländer som Somalia får bistånd.

Vi kan också göra en jämförelse med biståndets utseende och storlek när det gäller ett område som i vissa avseenden liknar Västbanken-Gaza: Västsahara.

2013 gick omkring 7,6 miljoner kronor gick till Västsaharier som liksom araberna i Västbanken befinner sig på omstritt område.  Marocko anses ockupera Västsahara enligt västsaharier. Många av västsaharierna lever som flyktingar i Algeriet. Både Marocko och Algeriet är medelinkomstländer. Samma år som Sverige gav runt 7,6 miljoner kronor  i bistånd till västsaharier så gav Sverige 372 miljoner kronor till Västbanken-Gaza.

I fallet Västsahara har man inte något annat bistånd än livsuppehållande, ett matbistånd som Sida finansierar till flyktingläger i  Algeriet med hjälp av paraplyorganisationen Praktisk Solidaritet som även förser folket med kläder.

Pengarna går inte in i myndigheter, som motsvarar den Palestinska myndigheten och biståndet är varken fredsbyggande eller statsbyggande, trots att regeringen skriver på sin hemsida, att man vill bidra till en politisk lösning, som ger västsahariska folket självbestämmande.

Här har alltså regeringen satsat hundratals miljoner årligen på att bygga upp en palestinsk stat, där 40 miljoner SEK förra året gick till den Palestinska myndigheten i direktbistånd via EU. Västsahara, som sannolikt är fattigare område än Västbanken-Gaza, får nöja sig med några miljoner kronor.

Regeringen skriver, att erkännande av en stat förutsätter att tre kriterier är uppfyllda: Det finnas ett territorium, en befolkning och en regering som utövar effektiv kontroll över de två förstnämnda. Kriterierna, skriver regeringen, uppfylls inte  av Västsahara. Inte heller kan något ”Palestina” ** uppfylla dessa kriterier. Regeringen bidrar ändå till statsbyggandet i den Palestinska myndigheten men inte i Västsahara trots att  inget av dessa områden uppfyller kriterierna för att  erkännas som stat.

Det är tydligen skillnad på folk och folk.

 

*Hans Lindes benämning på biståndsområdet Västbanken-Gaza

** Regeringens benämning på Västbanken och Gaza

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s