BISTÅNDET DÄMPAR INTE VÅLDET OCH HATET

 

Al Aqsa Martyr brigaderna, Fatahs väpnade gren
Al Aqsa Martyr-Brigaderna, Fatahs väpnade gren

Det har framkommit ”kritik” mot den namninsamling för upphörande av bistånd till Palestinska myndigheten, som jag bloggade om nyligen. Kritiken kom från en förmodad israelvän, som hävdar, att om allt bistånd till palestinierna upphör så skulle det innebära ökat våld mot Israel. Men den svenska och europeiska biståndspolitiken har istället visat sig öka våldet och hatet. Dags att svara israelvännen samt andra i vår riksdag och regering, som tvekar kring att upphöra med bistånd till den Palestinska myndigheten.

Först vill jag säga att namninsamlingen, som initierats av Perspektiv på Israel inte avser att stoppa allt bistånd till Västbanken-Gaza. Det vi vänder oss mot är hur kravlöst biståndet används och att biståndet går till en myndighet som glorifierar terrorism och sprider judehat. Självklart ska även krav på upphörande av bistånd till judehatiska biståndsaktörer föras fram. Svenskt bistånd ska verkligen bidra till samexistens (kalla det fred) och biståndspolitiken ska vara konsekvent mot rasistiskt judehat. Det är den inte idag. För idag går biståndet till regimer som den Palestinska myndigheten, som sprider hat mot judar och glorifierar terrorism på arabiska. Vi kan se vad judehatet och terrorismen leder till. Det vill vi inte att vårt land ska medverka till. Vi vill bekämpa det. Och vi är inte ensamma. Många pro-israeler i USA:s senat och kongress är kritiska till biståndet till den Palestinska myndigheten. Zionist Organization of America (ZOA) ställer sig bakom ett förslag från senator Rand Pauls att stoppa biståndet till den Palestinska myndigheten, så länge Hamas på något sätt ingår i myndigheten. Pro-israeliska organisationen United With Israel gör precis som Perspektiv på Israel, det vill säga anordnar en namninsamling för att förmå amerikanska politiker att upphöra med biståndet till den Palestinska myndigheten.

Israeliska röster i Knesset och i den israeliska regeringen har också gjort gällande, att man till och med vill upplösa den Palestinska myndigheten. Den israeliska ekonomi- och handelsministern Naftali Bennett från Habait Hayehudi har antytt, att han inte har något emot det. Han har också sagt att han avser stoppa den Palestinska myndighetens utbetalningar till terrorister. Naftali Bennett hävdar, att pengarna till terroristerna kommer både från europeiska regeringar och från palestinska skatteintäkter.

De som studerat sambandet mellan ökat bistånd till Palestinska myndigheten och palestinska våldshandlingar ser att våldsupptrappning följer kurvan för det ökande biståndet. Detta är uppenbart även när vi studerar de två så kallade palestinska terrorintifadorna, ”terrorupproren”.

Den första intifadan ägde rum mellan åren 1987-1991.Under denna period mördades runt 160 israeler  av palestinska terrorister. På den palestinska sidan fick 2,162 palestinska våldsverkare sätta livet till. Några år senare, 1994 bildades den Palestinska myndigheten. Den andra intifadan ägde rum mellan åren 2000 – 2005. Nu såg läget helt annorlunda ut. 1010 israeler mördades av palestinska terrorister varav de flesta civila. På den palestinska sidan varierar dödssiffrorna mellan 2,739–3,168, varav uppåt 400 kan ha mördats av palestinska terrorister. Palestinska politiker har också erkänt, att den Palestinska myndigheten initierade upploppen och terrorismen. Under den andra intifadan var kidnappningar och avrättningar av det slag, som i juni drabbade de tre israeliska ungdomarna Eyal Yifrach, Gilad Shaar och Naftali Fraenkel vanligt förekommande. Kidnappningarna stöddes då liksom nu av palestinska politiker.

Efter att den Palestinska myndigheten trädde in på scenen har alltså våldet eskalerat. Det har också det svenska biståndet sedan 1994, som då låg på runt 100 miljoner kronor. De senaste åren har biståndet legat på 700 miljoner kronor årligen. Av dessa 700 miljoner kronor har cirka 40 miljoner kronor varje år gått direkt till löner för den Palestinska myndighetens anställda. Den Palestinska myndigheten står bland annat bakom PA-TV, som flitigt sprider ett budskap med hat och terror mot judar och israeler.

Sverige har hittills inte stött den Hamasledda regeringen i Gaza finansiellt, utan bara den Fatahledda i Ramallah (men där nu en enhetsregering sitter). Man skulle då kunna tro att vårt ”fredliga” bistånd skulle haft stor effekt på den arabiska befolkningen i den Palestinska myndigheten i Ramallah. Man skulle också kunna tro att skillnaderna är stora mellan Gaza och Ramallah, när det gäller synen på Israel, våld som politisk strategi och demokratisk utveckling. Men så tycks inte vara fallet, enligt en rätt färsk undersökning utförd av Palestinian Center for POLICY and SURVEY . Den visar, att 42% av araberna i Judeen och Samarien (”Västbanken”) var för tvåstatslösning i våras medan 48% av invånarna i Gaza var för. 61,4% av araberna i Gaza stödjer, enligt undersökningen, så kallat ickevåld och obeväpnad kamp medan bara 58,6% av araberna i Judeen och Samarien stödjer denna metod. En annan nyare undersökning, utförd av Washington Institute, visar att så få som 31,6% av den arabiska befolkningen i både Gaza (30,4%) och Judeen och Samarien (32,3,%) är för en tvåstatslösning eller en enstatslösning med judar. Undersökningen visar också, att 62,1% av arabiska befolkningen i Judeen och Samarien anser att folkligt våld mot Israel har positiv effekt, medan 72,7% av befolkningen i Gaza tycker det samma. Samtidigt tycker bara en skral majoritet, 55% av araberna i Judeen och Samarien, att Hamas ska upphöra med våld mot Israel under den nya enhetsregeringen. I Gaza är  70% av befolkningen för ett eld upphör från Hamas sida.

Vad kan man utläsa av dessa undersökningar? Jag anser, att det vi ser i undersökningarna är den palestinska förvirringen. Vad vill de? De vet inte riktigt detta. Å ena sidan vill de ha jobb i Israel och å andra sidan vill en majoritet upplösa staten Israel och upprätta en stat utan judar. Jag har pratat med en person, som gör intervjuer med araber i Judeen och Samarien och i Israel. En sak som framkommer är att många svar, som lämnas i intervjuer inte alltid bygger på en djupare reflektion, utan snarare på vad man lärt sig att man ska tycka. Därför blir det svårt att förstå svaren i undersökningar, som ibland visar så olika och motsägelsefulla siffror. Den arabiska opinionen beter sig som en jojo där man ena dagen tycker si och den andra dagen så. Det som är klart över tid är att fientligheten till Israel och judar består hos en stor del av befolkningen i den Palestinska myndigheten trots biståndet (eller på grund av det). Biståndet till den Palestinska myndigheten har alltså inte önskad effekt för varken demokratiskt statsbyggande eller fredsbyggande, vilket den svenska biståndspolitiken till Västbanken-Gaza är mycket inriktad på.

Vi israelvänner behöver sända en signal till våra folkvalda att vi inte vill att våra biståndspengar ska gå till en myndighet, som sprider hat mot israeler och judar. Jag tycker att bistånd till den Palestinska myndigheten bara bör ges om hela Palestinska myndigheten byts ut och ersätts med en Palestinsk myndighet som styrs av fredsälskande araber, som hyser samma mod och insikter som Yahya Mahamid, Mohammad Zoabi och Anett Haskia. De är israeliska araber, som stått upp mot det politiska anti-israeliska etablissemanget bland landets araber, varför de idag lever under hot. De har med tydlighet visat mod och vägen framåt. De har visat myndighet – den israelisk-arabiska myndigheten som får 0 krona i bistånd men ändå söker fred och samexistens.

https://www.change.org/petitions/sveriges-regering-upphör-med-finansiering-av-den-palestinska-myndigheten-som-sprider-antisemitism-och-glorifierar-terror

Annonser

En kommentar Lägg till

  1. Karl-Eric Brännström skriver:

    Är det därför terroristerna har så gott om vapen och ammunition samt rejäla fordon? Inte kan de väl bekosta detta ur egen ficka?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s