Den starkare parten

Truth-about-Whey-ProteinNatural-Budget-Alternatives-for-Strong-Muscles

Ett av de främsta skälen till att Israel förväntas bära det största ansvaret för att lösa konflikten, som landet befinner sig i med de palestinska araberna, är att Israel enligt bland annat Sverige och EU anses vara den starkare parten. Israel är en existerande stat medan ”Palestina” inte är det. Israel är dessutom militärt starkt och landet anses av Världssamfundet vara en ockupationsmakt som ockuperar ett odefinierat ”Palestina”. Enligt socialdemokratisk logik är Israel därför den starkare parten i konflikten. Men är det verkligen så att Israel ur alla synvinklar är den starkare parten? Stämmer det att de palestinska araberna har en så utsatt position i världen?

Israel har ett stort och skickligt försvar. Detta har Israel varit tvunget att bygga upp, då landet sedan dess självständighet har varit under konstant attack från omgivande länder och terrororganisationer. Konflikten Israel har befunnit sig i har alltså aldrig varit en konflikt med enbart palestinsk-arabiska intressen utan en konflikt som engagerat hela arabvärlden. Lyckligtvis har Israel till slut fått till fred med de båda angränsande arabstaterna Egypten och Jordanien.

Iran spelar också en avgörande roll i konflikten som den stormakt i regionen som har försett terrororganisationer som Hezbollah i Libanon och Hamas i Gaza med tiotusentals raketer ämnade att förinta den judiska staten. Hezbollah sägs ha en vapenarsenal på kanske uppåt 60 000 missiler och raketer avsedda för krig mot Israel. Israels försvarsminister Moshe Ya’alon uppskattar att Hamas förfogade över runt 10 000 raketer innan senaste kriget initierades av Hamas . 20% av dessa raketer ska enligt israeliska uppgifter finnas kvar intakta i Hamas vapenlager, medan 4564 raketer avfyrades och användes upp mot den israeliska civilbefolkningen, som dagligen fick springa till skyddsrummet under nästan två månaders tid. Tillverkningsindustrin i Israel räknar med förluster på 1.2 miljarder sheikel på grund av den Hamasledda terroraktionen mot Israel, i vilken minst fyra väpnade palestinska jihadistgrupper deltog. Så det är inte bara befolkningen i Gaza som upplever ekonomiska förluster och svårigheter.

Israel har förstås fortfarande en större militär organisation än vad Hamas har, med över 176 000 soldater i aktiv tjänstgöring, men det är vad situationen kräver efter alla de krig, i vilka Israel tvingats försvara sin befolkning och sitt territorium. Israel skulle omedelbart bli sårbarare om Israel lämnade Judeen och Samarien till en självständig palestinsk stat, som därmed skulle få kontroll över 1967 års gränser längs den gröna linjen. Från Samariens höjder kan de som kontrollerar  området inte bara blicka ut över utan också hota centrala delarna av Israel.  I centrala Israel ligger bland annat storstaden Tel Aviv och ett viktigt elkraftverk vid kusten. Om en palestinsk stat skulle uppstå i Judeen och Samarien och Hamas, som fortfarande avser utplåna Israel, skulle få makten i den Palestinska myndigheten genom val, så skulle Israel bli mycket sårbart. Hamas behöver inte längre ta makten med våld, då terrororganisationen och dess krigiska strategi har stort stöd bland befolkningen både i Gaza och i den Palestinska myndigheten.

Hur ser det då ut med palestinska terrororganisationer och deras stridande? Hur många har de till sitt förfogande?
I senaste kriget hade Hamas stridande styrkor på kanske uppåt 40 000 man till sitt förfogande. De dagligen sysselsatta inom det svenska försvaret är runt 5300, vilket kan jämföras med Islamic Jihad som kan ha uppåt 5000 stridande till sitt förfogande på Gazaremsan.  I Sverige har vi allt som allt runt 29-30 000 stridsberedda soldater och officerare med reserverna inkluderade. Alltså har Hamas, en terrororganisation, en större stridande militär organisation än vad en västerländsk demokrati som Sverige har. 

Media, folkrörelser och sociala nätverk på internet är också viktiga aktörer som deltar i mellanösternkonflikten.  51% av européerna  och hela 68% av den svenska befolkningen uppgav i en undersökning publicerad 2012, att de hade negativ inställning till Israel. Detta tycks ge utslag även på sökmotorn Google. En Googlesökning på ”hatar Hamas” ger 133 sökträffar* , ”hatar Palestina” ger 101 sökträffar, medan ”hatar Israel” resulterar i 4780 sökträffar. På engelska resulterar ”hate Palestine” i 7630 träffar, medan ”hate Israel” resulterar i 799 000 sökträffar. Om man söker på ”pro Israeli demonstration” ger det 25300 sökträffar, medan ”pro-palestinian demonstration” ger 410 000 sökträffar. Sökorden ”demonstration för Gaza” ger 80 500 sökträffar, medan sökorden ”demonstration för Israel” ger 29 000 sökträffar. När man tittar på hur media beskriver verkligheten kring senaste Gazakriget  visas det tydligt att media har använt ett pro-palestinskt perspektiv. När Israel försvarade sig mot raketregnet från Gaza kallas det för offensiv och inte defensiv i media. ”Israels defensive war” ger 1500 sökträffar. Israels offensive in Gaza ger över en miljon (10 020 000) sökträffar. Sökträffar  på engelska där Israels försvarsaktioner beskrevs som defensiv hittar vi framförallt hos bloggare medan offensiv används i mainstream media. Den enda som har skrivit defensiv i svensk media och debatt är jag själv i en debattartikel på Nyheter24. Svensk media och media över lag har köpt den pro-palestinska verklighetsbeskrivningen.

I somras förekom sex demonstrationer ”för Gaza” på en och samma dag och under sommarens Gazakrig hölls minst 12 demonstrationer  ”för Gaza” runt om i landet. Ofta var dessa demonstrationer mer  anti-israeliska än pro-palestinska till sin karaktär. En av dessa ”pro Gaza”-demonstrationer som hölls den 3 augusti samlade runt 2000 personer i Stockholm. Det totala antalet pro-israeliska demonstrationer i år blev tre, varav bara en, Perspektiv på Israels demonstration den 24 Augusti, hölls medan striderna forfarande pågick. Totalt kanske dessa demonstrationer för Israel lyckades skrapa ihop runt 800 deltagare tillsammans.

Israel som är en existerande stat har erkänts av 160 länder (av 195 självständiga stater), medan en palestinsk icke-existerande stat har erkänts av 134 länder redan. Man kan se det som att Israel har erkänts av flest länder, men man kan också tycka att fler av världens stater borde ställa sig bakom ett erkännande av en existerande demokratisk stat. Man kan också tycka att en palestinsk stat som inte existerar och som inte erkänner en judisk stat inte borde ha erkänts av någon stat överhuvudtaget.

Opinionsmässigt och medialt är Israel inte den starkaste parten. Ett pro-palestinskt perspektiv dominerar mediarapportering och offentlig debatt. Idag är Israel militärt sett den starkaste parten rent militärtekniskt och sett till antal stridsberedda mannar.  Samtidigt är terrororganisationen Hamas lika stark som europeiska länder när det gäller antalet stridsberedda mannar. Terrorn mot Israel finansieras till stor del  av den regionala stormakten Iran. Israel väster om Judeen och Samarien ligger på slättmark. Judeen och Samarien, som enligt den svenskfödda tvåstatslösningen ska bli palestinsk stat, domineras av berg och höjder. Detta innebär att Israel blir mer sårbart om terrorister skulle ta makten i en palestinsk stat för att sedan anfalla Israel från både Judeen och Samariens berg och från Gazaremsan.

Så det är inte självklart att Israel är den starkare parten.
Därför bör ansvaret för fredsprocessen vila minst lika tungt på den Palestinska myndigheten och terrororganisationen Hamas som på Israel. Således bidrar inte ett kravlöst  svenskt erkännande av en palestinsk stat till att göra förhållandet mer jämlikt mellan Israel och den Palestinska myndigheten utan riskerar att skapa mer obalans för framtiden.

* = samtliga sökningar på Google ägde rum 2014-10-18

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s