TOBIAS TANKAR & POLITISK RESEARCH

Krigskonst hos moské som får statsstöd

Annonser
”konstverk” ?

Imam Ali Islamiska Center i Järfälla utanför Stockholm har utlyst en konsttävling. Församlingen skriver på sin hemsida:

”Tävlingen syftar till att påminna om förtrycket som pågår mot oskyldiga i världen, i framförallt länder som ockuperade Palestina, Jemen, Syrien, Irak och Bahrain. Med ett konstverk kan vi tydligt markera vårt stöd till de förtryckta, samtidigt som vi uträttar vår moraliska och religiösa plikt att motarbeta våld och förtryck mot våra medmänniskor.” Vinnarna av tävlingen får en ipad mini 2 eller 1000 kronor samt får sitt konstverk utställt i moskén samt i en lokal centralt i Stockholm.

Tävlingen anordnas i samband med den sk Al Quds dagen, ”Jerusalemdagen”,  som instiftades av ayatollah Khomeini 1979. Dagen högtidlighålls av  terrororganisationer som Islamic Jihad, Hamas och Hezbollah varje år. Men även av grupper i Sverige. Dagen används av rasister för att demonstrera hat mot Israel. I Tyskland markerade antirasister mot Al Quds dagen idag genom en manifestation.  Olika antifascistiska, socialdemokratiska, gröna och vänsterinriktade organisationer och ungdomsförbund deltog. I Sverige ser det annorlunda ut. Här markerar inte vänstergrupper och antirasister mot denna dag. Istället kan denna dag högtidlighållas i Sverige utan att rödgröna bryr sig.

Igår kunde besökare i Imam Ali moskén beskåda den konst som  hittills inkommit och placerats i moskéns bönesal.

Ett av konstverken består av grus och sten. I gruset har man begravt en bild av den bortgångne islamistledaren Khomeini som dyker upp bakom klippmoskén på Tempelberget i Jerusalem. Ett av Khomeinis citat finns skrivet på bilden: ”Our war will culminate with the take over of Palestine”. Längst fram finns en palestinsk halsduk med terrororganisationen Islamic Jihads logotyp på. I mitten ligger någon slags bok med en kartbild av Israel omfamnad av Irans emblem (ett emblem som innehåller ordet Allah på persiska, en symbol för Iran sedan ”revolutionen” 1979). Lite till vänster finns en röd flagga med texten ”Oh Hussein”, vilket är ett slagord som bland annat uttalas i krigstider och refererar till en av shia-islams viktigaste personer imam Hussein.

Imam Ali Islamiska Center tillhör ISS (Islamiska Shiasamfunden) och fick förra året 813 650 kronor i statsstöd. Frågan är om Sverige ska ge bidrag till en församling som  ställer ut ”konstverk” som propagerar för krig. Imam Ali Islamiska Center har tidigare varit i hetluften då den var en av de församlingar som granskades i SVT:s Uppdrag granskning som visade på brister hos imamer i synen på äktenskap och våld mot kvinnor.

Annonser

Annonser