Bristernas i Brås hatbrottsrapport

"Alis sekt" klottrat på en lokal för kristna assyrier. Ett klart kristofobiskt brott
”Alis sekt” klottrat på en lokal för kristna assyrier. Ett klart kristofobiskt brott

Den 5 augusti släppte Brå sin årliga rapport över anmälda hatbrott 2014. De hatbrott som ökar mest sedan förra rapporten är kristofobiska hatbrott (75% ökning), följt av vad Brå betecknar som islamofobiska hatbrott (50% ökning) och antisemitiska hatbrott (38% ökning). Brå har sammanställt en gedigen rapport på 148 sidor men den har brister.

En allt mer intressant hatbrottskategori med ökat antal anmälda hatbrott är andra antireligiösa hatbrott som förra året uppgick till 160 fall.  Sedan 2011 har dessa hatbrott sjudubblats. Dessvärre har Brå i denna kategori klumpat ihop till exempel hatbrott mot hinduer från andra religiösa grupper med hatbrott mellan shia och sunni.

Brå skriver i rapporten att andra antireligiösa hatbrott definieras som:

”Rädsla för, fientlighet eller hat mot en religion/trosuppfattning och personer som tillhör religionen/trosuppfattningen, förutom islam, juden- dom eller kristendom, och som aktiverar en reaktion mot religionen/ trosuppfattningen, dess egendom eller institutioner eller den eller dem som är, eller uppfattas tillhöra, en religion/trosuppfattning eller som är, eller uppfattas vara, representanter för denna.”

Men samtidigt skriver Brå att kategorin andra antireligiösa brott även innefattar hatbrott där de inblandade tillhör olika riktningar inom samma grundreligion. Det råder alltså oklarheter kring vad Brå egentligen menar. Det vore bättre om ”andra antireligiösa hatbrott”  splittrades upp och kategoriserades och redovisades separat. Hatbrott som riktar sig från en religiös inriktning inom en religion mot en annan inom samma religion skulle då skiljas från fall där hatet riktar sig mot en helt annan religion.

Kristofobiska hatbrott klumpas ihop med andra antireligiösa hatbrott

De kristofobiska hatbrotten har tredubblats i antal de senaste fyra åren skriver Brå. Hur många kristofobiska hatbrott som begåtts på en viss ort eller i visst län får vi dock inte veta. De kristofobiska brotten räknas nämligen ihop med ”andra antireligiösa hatbrott” när man slår ut hatbrotten per län. Något som dock är tydligt är att Skåne län står ut i mängden när det gäller anmälda kristofobiska och andra antireligiösa hatbrott. Trots att Skåne län bara är rikets tredje största län så har detta län under 2014 med 86 anmälda kristofobiska och andra antireligiösa hatbrott fler sådana anmälda hatbrott än rikets näst största län Västra Götalands län, som ”bara” har 80 hatbrott i samma kategori .

Asylboenden inte detsamma som uteställen 

De kristofobiska brotten sker oftast på en religiös plats eller på ”övriga platser”. Här ser vi en annan brist i rapporteringen. I övriga platser ingår till exempel asylboenden och uteställen. Samhället har ett ansvar att se till att asylboenden inte blir skådeplats för brott medan näringsidkaren som driver ett uteställe har ansvar att inte främja brott inom den verksamhet han/ hon har ansvar för. Ansvar kan alltså utkrävas olika beroende på brottsplats. Eftersom det är en stor skillnad på om brotten sker på asylboenden eller uteserveringar så borde även posten ”övriga platser” splittrats upp så vi kan se var brotten begås när så många av brotten begås på ”övriga platser”.  Detta har konstigt nog gjorts för rasistiska och främlingsfientliga brott trots att brott på asylboenden och uteställen bara uppgår till 1% respektive 2%.

BDS är antisemitism men inte i svenska myndigheters statistik

När det gäller antisemitismbegreppet i Brås rapport hade det varit önskvärt om Brå varit mer uppdaterad. Det aktade Simon Wisenthalcentret som kartlägger antisemitism har gått ut med rapporter om att antisionism och BDS är uttryck för antisemitism. Men Simon Wiesenthalcentret är inte referenskälla för Brås rapport. BDS nämns inte som begrepp och  hur Brå ser på antisionism är inte tydligt uttryckt.

I Tyskland är det förbjudet att säga ”död åt Israel”. I Sverige är sådana uttryck och BDS en del av den politiska diskursen. Biståndsorganisationer som bedriver BDS får del av biståndsmedel och kommuner som Malmö stad upplåter sina lokaler åt BDS-rörelsen. Samtidigt låter svenska toppdiplomater och politiker sig fotograferas med ”gåvor” i form av kartbilder där den judiska staten utraderats.

Brå skriver ”det är viktigt att skilja på när en stat kritiseras för sin politik och när händelserna tar sig antisemitiska uttryck riktade mot den judiska folkgruppen”.  Inte sällan innehåller kritik mot Israel lögner mot den judiska staten. Lögner mot Israel är följaktligen inte antisemitism enligt Brå. Fall där anmälaren anmärkt på att att Israel utmålas som apartheidstat gillas alltså inte dessvärre. Men det svenska rättsväsendet brister även där antisemtism uttrycks direkt mot det judiska  folket. Det finns polisanmälningar jag tagit del av där antisemitiska uttryck har förekommit på arabiska mot judar som folkgrupp utan att detta lett till domstolsärende.  Även när det gäller antisemitiska hatbrott utmärker sig Skåne län som har nästan lika många anmälda antisemitiska brott (48) som Västra Götaland (50).

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s