Motion för ursprungsmärkning av export från bosättningar motsägs av fakta

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Lawen Redar har under höstens motionstid lämnat in en motion som propagerar för ursprungsmärkning av varor från bosättningar på Västbanken. Syftet med ursprungsmärkningen är enligt motionären bland annat att avråda företag från samröre med bosättningarna och ”att verka för en tvåstatslösning byggd på 1967 år gränser med Jerusalem som gemensam huvudstad.” Påståenden om situationen i Gaza tas upp i motionen men bestrids av oberoende officiella källor.

Det är viktigt att granska vad politiker skriver i sina motioner, skriftliga frågor, interpellationer och debatter. Stämmer deras påståenden? Anger de källor? Riksdagsledamoten Lawen Redar tar upp Gazas export i sin nya motion som förespråkar ursprungsmärkning av produkter från israeliska bosättningar ( judiska samhällen i Judéen och Samarien ) . Hon skriver:”Sedan år 2011 är all export förbjuden från Gaza till Israel, Västbanken och Jordanien”. Men stämmer det? Export av varor från Gaza har pågått på lågintensiv nivå sedan 2007, enligt den propalestinska israeliska organisationen Gisha, Legal Center for Freedom of Movement. Gisha skriver bland annat följande om exporten från Gaza: ” Den 12 mars, år 2015, tillät Israel försäljning av ett fåtal jordbruksprodukter från Gaza till sitt eget territorium, och den 21 september tilläts textilier, möbler och metallskrot från Gaza att säljas i Israel. År 2015, lämnade i genomsnitt 113 lastbilslaster Gaza, jämfört med ett månatligt genomsnitt på 18 lastbilslaster år 2014. Mer än hälften av lastbilslasterna transporterade varor för försäljning på Västbanken, medan resten bar på gods avsett för Israel och utlandet.” 
Motionens påståenden om exporten från Gaza kan alltså ifrågasättas.

Redar för också fram påstående om de sjuka i Gaza: ”Sedan mars 2004 har sjuka palestinier i Gaza förhindrats att få sjukvård i Israel och möjligheterna att distribuera humanitär hjälp har alltid varit mycket begränsade”.
Återigen kan uppgifterna ifrågasättas med information från Gisha men även från FN-organet OCHA.  År 2015 transporterades nämligen 14 900 patienter från Gaza till israeliska och palestinska sjukhus via Israel. I år hittills är siffran uppe i över tio tusen patienter (OCHA). Runt 2315 patienter färdades i september månad från Gaza till Israel (Gisha).

Redar konstaterar i sin motion att ”begränsandet av palestiniernas rörelsefrihet innebär att befolkningen på många år inte kunnat åka mellan Gaza och Västbanken men i längden att befolkningen inte kan röra sig fritt i sitt eget land”. Även här blir det svårt att hålla med Redar i hennes påstående. 181 229 in- och utpasseringar gjordes förra året mellan Israel och Gazaremsan (OCHA). Befolkningen har således kunnat röra sig fritt i den mån säkerheten tillåter det.

Men full rörlighet råder förstås inte. Gazaremsan styrs ännu de facto av terrororganisationen Hamas och både Fatahs och Hamas politiker uppmuntrar sin befolkning att begå terrorhandlingar mot Israels befolkning. Hur menar motionären att säkerheten skall fungera under rådande konflikt med hot från terrororganisationer?

Redar avslutar motionen genom att komma till följande slutsats:
”Sverige har en skyldighet att avråda medborgare, företag och organisationer från allt samröre med bosättningarna vilket kan göras genom ursprungsmärka varor från ockuperad mark. På så sätt kan Sverige stå upp för folkrätten samt verka för en tvåstatslösning byggd på 1967 år gränser med Jerusalem som gemensam huvudstad.”

Men hur bidrar avrådande att köpa israeliska varor från bosättningar och märkning av sådana varor till det som verkligen krävs för att en tvåstatslösning skall vara möjlig:fred, säkerhet och demokrati för alla som är drabbade av konflikten? Hur kan det få det som dagligen bidrar till konflikten, våldsbejakande propaganda i palestinska skolor och media, att upphöra?

Tydligen vill Socialdemokraterna bara pressa Israel till fredsförhandlingar men inte ett dugg den palestinska sidan. Det är som om den palestinska befolkningen och dess ansvar inte fanns i Socialdemokraternas värld.

Källor:

Exits of Palestinians to Israel and the West Bank via Erez Crossing

http://data.ochaopt.org/gazacrossing/index.aspx?id=1

Exit of goods from Gaza via Kerem Shalom Crossing

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ursprungsmark-varor-och-produkter-fran-ockuperad_H4022874

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s