Biståndet går till terrororganisationers institutioner…igen

Sverige skriver under miljonavtal med FN:s utvecklingsprogram (UNDP). FN-organisationen är kontroversiell då den driver biståndsprojekt med institutioner som har kopplingar till terrororganisationer.

Sverige har precis skjutit till  4,4 miljoner US dollar till UNDP:s  Community Resilience and Development Programme (CRDP) som är till för att stödja palestinska araber i  område C på Västbanken (Judeen och Samarien) , ett område under israelisk administration.  Sammanlagt  bidrar Sverige med circa hälften av programmets budget (130 miljoner kronor av  totalt 217 miljoner kronor). Det märkliga i sammanhanget är att själva programmet leds av den palestinska regeringen i Ramallah som inte administrerar området. Bara det är värt en närmare granskning. Men det är även intressant att granska Sveriges samarbetspartner UNDP.

UNDP har visat sig vara en biståndspartner med problematisk relation till terroriströrelser. I augusti blev det känt att en av UNDP:s anställda i Gaza ska ha försett terrororganisationen Hamas med  material till militära ändamål och sett till att prioritera återuppbyggnad av områden där Hamas elit är bosatt, rapporterar The  Guardian.

Även det israeliska undersökningsinstitutet NGO-monitor varnar biståndsgivare för att UNDP samarbetar med Hamas myndigheter i Gaza och på så sätt ger legitimitet åt terrorrörelsen. Att  UNDP:s biståndsprojekt pågår till exempel på skolor i Gaza där terrororganisationer har stort inflytande blir uppenbart vid en närmare granskning,  Shuhada Al Zaitoon skolan (”Olivens martyrer”-skola)  blev nyligen restaurerad med hjälp av medel från UNDP. På Facebook delar skolan en massa Hamas och Islamic Jihad-propaganda. Rektorn på skolan delar bland annat i social media dokumentation från terroristorganisationen Islamic Jihads ledare, Kader Habibs, besök på skolan.

Olivmartyrernas skola i Gaza har restaurerats av UNDP. Här besöker terrorrörelsen Islamic Jihad skolan.
Olivmartyrernas skola i Gaza har restaurerats av UNDP. Här besöker terrorrörelsen Islamic Jihad skolan.

Är det här en del av biståndsvärldens verklighet? Ja.  Att UNDP dessutom är en FN-organisation naggar ju förtroendet ordentligt i kanten för FN som länge åtnjutit stort förtroende i Sverige.

Så stödjer Sverige terrorism? Ja uppenbarligen genom att inte ställa högre krav på sina samarbetspartners  och biståndsmottagare. I Sverige finns visserligen ett system för att agera mot och utreda korruption men tydliga krav på att biståndet inte ska gå till våldsbejakande extremism och antisemtism saknas . Ofta är svaret till exempel från svenska biståndsmyndigheten Sida att det svenska biståndet stödjer vissa organisationers projekt och program och att just de biståndspengar som är allokerade för svenskstödda projekt inte går till  våldsbejakande extremism och terrorism. Ibland stämmer den bilden men man måste ju se till helheten. Att ge bistånd till till exempel restaurering av en skola där terrorpropagandan flödar och terroristers inflytande är stort möjliggör för terrorister att satsa sina egna medel på just mer propaganda och mer terror i skolan.

De eventuella kopplingar till extremism som finns till  Sveriges biståndspartners tycks rätt ointressant för svenska myndigheter. Det är därmed uppenbart att Sverige inte visar upp en konsekvent nolltolerans mot terrorism. Att ge bistånd till organisationer som har kontakter med Hamas och Islamic Jihad eller på något sätt gynnar dessa borde vara oförenligt med svensk biståndspolitik.

Att svenskt bistånd kan hamna i terroristers händer gör att förtroendet för svensk biståndspolitik, biståndsorganisationer och berörda  svenska myndigheter naggas i kanten, samtidigt som det sänder signaler till extremister att här är det fritt fram att ta för sig av godtrogna svenskars skattemedel.Och det ger legitimitet åt de som väljer att sprida terrorns ideologier. Vill svenska skattebetalare och  seriösa biståndsorganisationer verkligen att detta ska få fortgå ?

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/09/israel-second-palestinian-undp-aid-official-gaza-charged-assisting-hamas

http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/presscenter/pressreleases/2016/12/06/with-support-from-the-bank-of-palestine-opening-ceremony-for-three-renovated-governmental-schools-in-gaza-/

http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/presscenter/pressreleases/2016/12/01/usd-4-4-million-from-sweden-in-support-of-area-c-and-east-jerusalem-projects-through-undp/

http://www.ngo-monitor.org/press-releases/ngo-connections-to-hamas-in-gaza-point-to-broader-misuse-of-humanitarian-funds/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s